טעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
6. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
10. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
12. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
13. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
14. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים. הכלל תקף גם בנוגע למאמני כח התודעה.
15. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
16. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
17. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
18. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
19. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

חנות כח התודעה

אנא קרא את תנאי התקנון זה בעיון רב. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין אתר כח התודעה לכל דבר ועניין. 
כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד .

1. זכות הרכישה באתר:
1.1 רשאים להשתתף במכירה בני 18 ומעלה אשר קיים ברשותם תעודת זהות כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות ישראכרט ובעלי כתובת דוא"ל אלקטרוני ברשת האינטרנט.
1.2 לכח התודעה מותנת הזכות לבטל את רכישותיך באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.3 על מנת שתוכל לרכוש מוצרים באתר הנך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, ישוב, טלפון, דואר אלקטרוני, תעודת זהות ופרטי כרטיס האשראי. ללא פרטים אלו לא תוכל לרכוש באתר.
2. המוצרים הנמכרים באתר.
2.1 אתר כח התודעה מציע למכירה מבחר מוצרים בלעדיים.
2.2 אתר כח התודעה אינו מאפשר לאתרי צד שלישי למכור את מוצריו.
3 . מכירה רגילה :
3.1 המכירות מתבצעות בכמויות מוגבלות של המוצרים הנמכרים, במחיר הקבוע מראש והמכירה הינה עד גמר המלאי.
3.2 המוצרים המוצעים למכירה על ידי כח התודעה הם באחריותנו המלאה ולכן אנו מתחייבים שהמידע המפורסם בנוגע למכירות אלו הוא מידע אמין, כמו כן, אנו מתחייבים לעמוד בתנאי האספקה והאחריות אלא אם ציון אחרת בדפי המכירה בנוגע לאחריות המוצר.
4. רכישת מוצר:
4.1 על מנת שתוכל לרכוש מוצרים באתר הנך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, ישוב, טלפון, דואר אלקטרוני, תעודת זהות ופרטי כרטיס האשראי. ללא פרטים אלו לא תוכל להשתתף במכירות באתר. אינך מתחייב למסור פרטים אלו, מסירת הפרטים תלויה ברצונך החופשי בלבד.
4.2 במידה ולא מסרת פרטים אלו לא תוכל להשתתף במכירות אשר מוצעות באתר.
4.3 אם מסרת פרטים כוזבים בעת ההזמנה לא תהיה אפשרות להבטיח שהמוצר יגיע אליך. במקרה והזנת פרטים כוזבים למערכת תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול אנא מלא את הפרטים מדויקים ועדכניים. הזנת פרטים כוזבים מהווה עברה פלילית.
4.4 אתר כח התודעה אינו שומר את הפרטים לעתיד.
4.5 כח התודעה לא תעביר את הפרטים הנמסרים באתר לגוף שלישי אלא מלבד אם יידרש לפי חוק לכך להמשך תהליך ביצוע הרכישה.
4.6 כח התודעה רשאי לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים (פרטים שאינם נכונים) חלקיים או פרטים שאינם מדויקים .
5. תשלום והספקת מוצרים .
5.1 רכישת מוצר באתר מהווה קנית המוצר. הינך מתחייב בתשלום של מלוא הסכום המוצע עבור המוצר,בתוספת כל תשלום לרבות דמי משלוח אם הם מצוינים במקום או דמי טיפול כמפורט בדף המכירה.
5.2 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שלך.
5.3 במשלוח המוצר כל המחירים במכירה כוללים מע"מ על פי דין.
5.4 ואם במקרה שחברת כרטיסי אשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך לכן תבוטל הזמנתך והמוצר לא יסופק אנו שומרים לעצמינו את הזכות לחייב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר.
5.5 את המוצרים ניתן יהיה לשלוח בכל דרך (דואר רגיל, חברת שליחיות ודואר רשום) על פי שיקול דעת כח התודעה, זמן אספקת המוצר לא יאוחר מ14 ימי עסקים
5.6 לכח התודעה קיימת הזכות להודיע כי אין באפשרותו של הספק להוביל את המוצר לאזורים מסוימים ולכן לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר בנקודה אשר תקבע על ידינו.
6 . ביטול עסקה.
6.1 ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק.)
6.2 ביטול עסקה יתאפשר עד 14 ימים מקבלת המוצר / סדנאות שטח או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם באמצעות הודעה שתישלח בפקס/דוא"ל/דואר
6.3 דמי ביטול בשיעור 5% ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי .
6.4 המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. יובהר כי לעסק ישנה זכות לתבוע את הצרכן במקרה של הרעה משמעותית בערך המוצר.
6.5 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .דמי המשלוח כלולים בדמי הביטול בשיעור 5 אחוז .
6.6 עמלה בגין ביטול עסקה עפ"י החוק 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם..
7 . החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה בכל המקרים המפורטים בסעיף זה, ישיב האתר לצרכנים את כספם במלואו:
7.1 נפלה טעות קולמוס חריגה , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
7.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
8 . הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
10 . אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת בההזמנה, תימסר על כך הודעה לצרכנים תוך יום עסקים ויתאפשר לצרכנים לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הכסף במלואו.
11. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.